Պատիկ հատման կետերի և GCn բազմությունների վերաբերյալ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մաթեմատիկա
Ա.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Գրիգորյան (1.42 MB)
Ընդդիմախոս Դ.Ոսկանյանի կարծիքը
Դ.Ոսկանյան (1.51 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ (1.32 MB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Վարդանյան (729.38 KB)