Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման մեթոդիկան մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Ա. Դարաբյանի կարծիքը
Մ.Ա. Դարաբյան (320.86 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ա. Հարությունյանի կարծիքը
Լ.Ա. Հարությունյան (172.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Եսայան (377.66 KB)