Լենզե-Թերինգի երևույթը և մոդիֆիկացված գրավիտացիա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժին, Միսսուրի համալսարան, ԱՄՆ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժին, Միսսուրի համալսարան, ԱՄՆ (193.26 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ա.Սեդրակյան (96.49 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սամսոնյանի կարծիքը
Մ.Սամսոնյան (92.25 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ.Խլղաթյան (1.45 MB)