Խլղաթյան Շանթ Գոռի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու