Լոգոպեդական վաղ միջամտության մոդելը աուտիզմի համախտանիշ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա)
ԺԳ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ.Ն.Ազարյանի կարծիքը
Ռ.Ն.Ազարյան (1.68 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ.Սարատիկյանի կարծիքը
Լ.Հ.Սարատիկյան (648.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Խառատյան (530.51 KB)