Հեռանկարային գազային սենսորներ՝ մետաղօքսիդային նանոկոմպոզիտների հիման վրա

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (305.18 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (267.5 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Խուդավերդյանի կարծիքը
Ս.Խուդավերդյան (302.1 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Շմավոնյանի կարծիքը
Գ.Շմավոնյան (308.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Ալեքսանյան (1.28 MB)