ԱԱԳԼ-ի էլեկտրոնային գծային արագացուցչի 75 ՄԷՎ էներգետիկ ռեժիմի և ցածր ինտենսիվության ռեժիմների ստացման ուսումնասիրությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Իվանյանի կարծիքը
Մ.Իվանյան (152.34 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Շահինյանի կարծիքը
Ա.Շահինյան (153.66 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (187.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հակոբյան (1.07 MB)