Լազերով մակածված ֆլուորեսցենցիայի փորձարարական հետազոտումը հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներում և պոլիմերներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Դ.Սարգսյանի կարծիքը
Դ.Սարգսյան (1.18 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.88 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Արամյանի կարծիքը
Ա.Արամյան (699.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Սարուխանյան (945.41 KB)