Սարուխանյան Տաթևիկ Մակիչի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու