Հայաստանի ֆլորայի IRIDACEAE JUSS. ընտանիքի պոլինոկարգաբանությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Էլբակյանի կարծիքը
Ա.Էլբակյան (167.73 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (251.63 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ֆայվուշի կարծիքը
Գ.Ֆայվուշ (163.56 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մուրադյան (681.85 KB)