Տարբեր բնույթի տվիչների հետազոտումը կենսապատկերների կառուցման համար

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Յու.Բաբայանի կարծիքը
Յու.Բաբայան (125.59 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Այվազյանի կարծիքը
Մ.Այվազյան (135.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (214.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Խաչունց (780.67 KB)