Անգլերենի բժշկական ենթալեզվի ուսուցման հաղորդակցական ռազմավարությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ի.Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Սարգսյան (172.65 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Բաղդասարյանի կարծիքը
Ս.Բաղդասարյան (257.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (187.91 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Մեժլումյան (398.24 KB)