Տավուշի մարզի լանդշաֆտների արդի վիճակը և էկոլոգիական բարելավման ուղիները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Վ. Բոյնագրյանի կարծիքը
Վ. Բոյնագրյան.pdf (350.17 KB)
Ընդդիմախոս Մ. Մաթոսյանի կարծիքը
Մ. Մաթոսյան.pdf (1.12 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան.pdf (1.76 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Վարդանյան (991.57 KB)