Տավուշի մարզի լանդշաֆտների արդի վիճակը և էկոլոգիական բարելավման ուղիները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Վ. Բոյնագրյանի կարծիքը
Վ. Բոյնագրյան.pdf (350.17 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան.pdf (1.76 MB)
Ընդդիմախոս Մ. Մաթոսյանի կարծիքը
Մ. Մաթոսյան.pdf (1.12 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Վարդանյան (991.57 KB)