Կոնստանտին Օրբելյանի ստեղծագործությունը և գործունեությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Մ.Ա. Ռուխկյանի կարծիքը
Մ.Ա. Ռուխկյան (324.66 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Պ. Հարությունյանի կարծիքը
Աննա Հարությունյանի կարծիքը.PDF (419.45 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (371.81 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Զ. Մելիքյան (884.82 KB)