Հայաստանում որոշ ինվազիվ բուսատեսակների տարածվածությունը և ինվազիվության ռիսկի գնահատումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (272.07 KB)
Ընդդիմախոս Զ.Վարդանյանի կարծիքը
Զ.Վարդանյան (269.4 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Օգանեզովայի կարծիքը
Գ.Օգանեզովա (212.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հովհաննիսյան (688.71 KB)