Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Չուլյանի կարծիքը
Ա.Չուլյան (157.74 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Զաքարյանի կարծիքը
Ա.Զաքարյան (515.28 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Հ. Ավետիսյան (508.81 KB)