Իրադարձայնության ձևերը Ի.Է. Բաբելի արձակի մեջ մոդեռնիստական փորձարարության համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գրականության տեսություն
Ժ.01.04
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Վ.Նավասարդյանի կարծիքը
Վ.Նավասարդյան (233.79 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Տյուպայի կարծիքը
Վ.Տյուպա (263.99 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Տախիլևիչ (332.89 KB)