Սինթետիկ պոլիռիբոնուկլեոտիդների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (239.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (197.12 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Առաքելյանի կարծիքը
Վ.Առաքելյան (193.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Մովսիսյան (860.95 KB)