Դեռահասության ճգնաժամը և սեռային ինքնահաստատման առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Արամյանի կարծիքը
Լ.Արամյան (265.13 KB)

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (364.3 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Մկրտումյանի կարծիքը
Մ.Մկրտումյան (362.64 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Դանիելյան (936.83 KB)