Ներսեսյան Արմեն Պետրոսի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր