R^n-ում սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների հետազոտումը հավանականային մեթոդներով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Հ.Սուքիասյանի կարծիքը
Հ.Սուքիասյան (202.88 KB)
Ընդդիմախոս Յու.Կուտոյանցի կարծիքը
Յու.Կուտոյանց (178.16 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Մարտիրոսյան (356.23 KB)