Ինքնիրացման գործընթացի հոգեբանական նախադրյալները ծնողական դեպրիվացիայի պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Լ.Բաղդասարյանի կարծիքը
Լ.Բաղդասարյան (225.83 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Բերբերյանի կարծիքը
Ա.Բերբերյան (255.09 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Թարջումանյան (424.25 KB)