Նոր Ջուղայի գրական-մշակութային կյանքը 17-18-րդ դարերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ս.Մուրադյանի կարծիքը
Ս.Մուրադյան (358.37 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Որսկանյանի կարծիքը
Հ.Որսկանյան (218.76 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Բողոզյան (647.02 KB)