Գրիգոր Մագիստրոսի ստեղծագործությունները Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ե.Մնացականյանի կարծիքը
Ե.Մնացականյան (370.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (409.12 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Թամամյանի կարծիքը
Ն.Թամամյան (337.79 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հովսեփյան (363.2 KB)