Սովորողների գեղարվեստական ընկալունակության ձևավորումը պատմամշակութային կոթողների պատկերագրման գործընթացում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (472.15 KB)
Ընդդիմախոս Յու․Յուզբաշյանի կարծիքը
Յու․Յուզբաշյան (259.06 KB)
Ընդդիմախոս Մ․Հարությունյանի կարծիքը
Մ․Հարությունյան (141.35 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Ավետիսյան (920.06 KB)