Քյոսեյան Հակոբ Հովհաննեսի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-