Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական կաղապարը (Հարվարդի բանակցային նախագիծ)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ն.Հարությունյանի կարծիքը
Ն.Հարությունյան (359.3 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (259.64 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Առաքելյանի կարծիքը
Ռ.Առաքելյան (144.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Բաղրամյան (183.68 KB)