Հայ միջնադարյան արվեստի կրոնափիլիսոփայական տեսությունը (V-XII դդ.)

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2010

Հաստատված