Հետազոտողներ

Ադամյան Ռուզաննա Գեորգիի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Արզումանյան Մերի Վիկտորի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենդանաբանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Բազուկյան Ինգա Լևոնի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Էմիլ Սոսի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Վահագն Սմբաթի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Հեղինե Խաժակի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Սիլվա Արայի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Եսոյան Սյուզաննա Սայաթի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Կենսաբանության ֆակուլտետ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն