Ռոմանագերմանական լեզուներ

Թվանիշ
Ժ.02.07

Ժ.02.07 -ը ներառում է Ժ.02.08 – Ռոմանական լեզուներ մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան (Անգլերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Ֆրանսերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Իտալերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Իսպաներեն) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել