Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

Թվանիշ
ԻԳ.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քաղաքական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Հանրային կառավարում) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել