Օրգանական քիմիա

Թվանիշ
Բ.00.03

Բ.00.03 -ը ներառում է Բ.00.02 – Վերլուծական քիմիա (Օրգանական քիմիայի մասով) և Բ.00.08 – Էլեմենտօրգանական միացությունների քիմիա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Քիմիական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել