Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

Թվանիշ
Գ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Դիտել