Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա

Թվանիշ
Գ.00.08

Գ.00.08  -ը ներառում է Գ.00.12 – Ջրակենսաբանություն և Գ.00.13 – Մակաբուծաբա­նություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Անասնաբուժական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (Կենդանաբանություն) Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (Մակաբուծություն) Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (Էկոլոգիա) Դիտել