Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

Թվանիշ
Ե.05.01

Ե.05.01 − ներառում է Ե.05.02 – Ճանապարհային, շինարարական և լեռնային մեքենաներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել