Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կրճատ անվանում
ՀԱԱՀ
Հիմնադրման տարին
Հասցե
0009 Հայաստանի Հանրապետություն Երևան, Տերյան 74
Հեռ.
(+374 10) 524541
Էլ․ փոստ
info@anau.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Բ.00.03 , Բ.00.04 , Գ.00.03 , Ե.05.01 , Ե.18.01 , Ե.20.01 , Ե.23.03 , Զ.01.01 , Զ.01.02 , Զ.02.01 , Ը.00.02 , ԺԶ.00.01