Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 24 2024
Գրաֆիտե միկրոժապավենի և միկրոգլանի ալիքային արձագանքի մեծության և փուլի կառավարումը Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հուն. 25 2024
Կրծքագեղձի քաղցկեղի և գլիոմայի մոլեկուլային բազմազանության բնութագրումը տրանսկրիպտոմային, գենոմային և էպիգենետիկական տվյալների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Հուն. 26 2024
Էթնոնիմների իմաստային զարգացումը պարսից դասական գրականության մեջ (IX-XVI դարեր) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ասիայի հին և նոր լեզուներ
Ժ.02.06
Հուն. 27 2024
Կոմեդիա դել արտեի վերաիմաստավորումը XX դարի իտալական դրամատուրգիայում Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Հուն. 27 2024
Պարտադիր ապահովագրատեսակների ներդրման ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության և ապահովագրական շուկայի զարգացման վրա Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 29 2024
Մարդու վերարտադրողական իրավունքների իրացման միջազգային իրավական գործիքների և մեխանիզմների հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հուն. 29 2024
Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնախնդիրը ազգերի և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման համատեքստում Երևանի պետական համալսարան
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հուն. 29 2024
Ներդրումների վերաբերյալ վեճերի միջազգային լուծման ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հուլ. 01 2024
Հոծ և փոշենյութերից կազմված երկմետաղյա մեքենամասերի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը դրանց պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացներում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Հուլ. 03 2024
Գենդերային ագրեսիան հեռուստաբանավեճերում Եվրոպական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Հուլ. 03 2024
Ֆինտեխի ներդրման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուլ. 04 2024
Դրոնների կառավարման ազդանշանների հայտնաբերման և խլացման համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Հուլ. 04 2024
Երաժշտությունը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների ազգային ինքնության զարգացման միջոց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուլ. 04 2024
Արտաքին առևտրի լոգիստիկ մրցունակության հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Հուլ. 04 2024
Մարդկային կապիտալի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության միջազգայնացման համատեքստում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06