Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 23 2024
Ինքնիրացման գործընթացի հոգեբանական նախադրյալները ծնողական դեպրիվացիայի պայմաններում Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Մայ. 27 2024
Կիսահաղորդչային գազազգայուն նանոկառուցվածքների հետազոտումը ռեզիստիվ և իմպեդանսային սպեկտրոսկոպիայի եղանակներով Երևանի պետական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Մայ. 29 2024
Տրանստերմինոլոգիայի դրսևորումը գործարար անգլերենում Եվրոպական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Մայ. 30 2024
Սովորողների գեղարվեստական ընկալունակության ձևավորումը պատմամշակութային կոթողների պատկերագրման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Մայ. 30 2024
Վերին շնչուղիների օբստրուկտիվ խանգարումներով ուղեկցվող կծվածքի երկրորդ դասի անոմալիաների կառավարման նոր մոտեցումների մշակում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Մայ. 31 2024
Գրիգոր Մագիստրոսի ստեղծագործությունները Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Հուն. 06 2024
Անշարժ գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Հուն. 06 2024
Բանավոր խոսքի զարգացման հիմնախնդիրը միջին դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուն. 07 2024
Խոսքի հուսալի մշակում՝ ներդրված արհեստական բանականության կիրառություններում Հայ-Ռուսական համալսարան
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
Հուն. 07 2024
Դինամիկ ճանաչողության խնդիրների մոդելավորում գրաֆային ալգորիթմների և մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
Հուն. 07 2024
Ստարտափների զարգացման խնդիրները և արդի մոտեցումները ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուն. 07 2024
Դիցաստեղծման հիմնախնդիրները Ա.Բլոկի և Ա.Բելու վաղ շրջանի քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Հուն. 11 2024
Աշխարհբեկ Քալանթարի հուշարձանապահման գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
Հուն. 11 2024
Միջանկյալ հաճախականային տիրույթում ադապտիվ ռադիոընդունիչի ազդանշանների ճանաչման համակարգի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Հուն. 11 2024
Թվային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված պարամետրական օպտիմալացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02