Եղիազարյան Մարգարիտա Ռաֆայելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-