Պետրոսյան Ռուզաննա Համբարձումի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-