Ազիզբեկյան Հրայր Հրանտի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-