Մարտիրոսյան Արման Ռուբիկի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-