Բաղդասարյան Վարդան Վաղինակի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-