Չիբուխչյան Ռոզա Գարուշի, ԿենսաբանականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-