Բաղդասարյան Ժիրայր Արսենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու