Էլեկտրամագնիսական դաշտերի բաշխվածությունները անիզոտրոպ նանոչափական կառուցվածքներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Խ.Ներկարարյանի կարծիքը
Խ.Ներկարարյան (164.84 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Սարգսյան (175.17 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (263.32 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ժ.Բաղդասարյան (701.87 KB)