Էլեկտրամագնիսական դաշտերի բաշխվածությունները անիզոտրոպ նանոչափական կառուցվածքներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Սարգսյան (175.17 KB)
Ընդդիմախոս Խ.Ներկարարյանի կարծիքը
Խ.Ներկարարյան (164.84 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (263.32 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ժ.Բաղդասարյան (701.87 KB)