Մուրադյան Գայանե Հարությունի, ԲանասիրականԳիտությունների դոկտոր