Հարությունյան Անի Սարգսի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու