Սարգսյան Մաքսիմ Լիպարիտի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու