Ղուկասյան Տիգրան Կարենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու