Խաչատրյան Անի Լևոնի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու